Propietat intel•lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en aquest Catàleg, estàn lliures de copy right  permeten-se la reproducció total o parcial. Tanmateix, el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, modificació, transformació o descompilació, es pot realitzar sense el permís previ del seu titular; Jean Pierre Zingre.

L'usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest Catàleg per al seu ús personal i privat quedant lliure de qualsevol responsabilitat.